Norway

Rolls-Royce tar hvert år inn lærlinger i august. Med lærekontrakt hos Rolls-Royce får man sjansen til å utdanne seg til nasjonalt fagbrev i ulike fagretninger, samtidig som man tjener penger mens man lærer. Vi tilbyr lærekontrakter innen følgende fagområder: Automasjon, CNC Operatør, Industrimekaniker.

Som opplæringsbedrift er vi ansvarlig for følgende:

  • Gi opplæring i hht l æreplanen i faget og sikre en godt utdannet fagarbeider
  • Veilede og instruere, motiver og følge opp
  • Stimulere til positiv utvikling
  • Samarbeide med opplæringskontoret
  • Vurdere underveis og gjennomføre vurderingssamtale hver 6. mnd.