Norway

Rolls-Royce tar hvert år inn lærlinger i august. Med lærekontrakt hos Rolls-Royce får man sjansen til å utdanne seg til nasjonalt fagbrev i ulike fagretninger, samtidig som man tjener penger mens man lærer. Vi tilbyr lærekontrakter innen følgende fagområder: Industrirørlegger, Automasjon, CNC Operatør, Industrimekaniker, Montører, Sveis, elektro, IT.

Som lærling i Rolls-Royce vil du også få utbetalt et stipend på kr. 10 000 ved signering av lærekontrakt. * Du har også muligheten til å søke om vårt motivasjonsstipend hvert halvår den 15. desember og 15. juni. Stipendet er på kr. 10.000 første halvår, kr. 7 500 andre halvår og kr. 5000 siste to halvår. Motivasjonsstipendet blir tildelt lærlinger som oppfyller våre kriterier innen FFFO: Faglig utvikling, Fravær, Følge HMS prosedyrer, Orden. 
* Gjelder ikke TAF elever.

Andre goder:

  • Transportstøtte - Kriterie: mer enn 6 km reise til/fra arbeid. (Støttes tilsvarende billigste kollektive reiseform).
  • Utveksling til England - Dette er en pågående pilot som muliggjør at norske lærlinger får hospitere noen uker av læretiden i England.
  • RR Lærlingsamling - Årlige samlinger av alle lærlinger i Rolls-Royce.

Som opplæringsbedrift er vi ansvarlig for følgende:

  • Gi opplæring i hht l æreplanen i faget og sikre en godt utdannet fagarbeider
  • Veilede og instruere, motiver og følge opp
  • Stimulere til positiv utvikling
  • Samarbeide med opplæringskontoret
  • Vurdere underveis og gjennomføre vurderingssamtale hver 6. mnd.